Pāriet uz galveno saturu

Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: jūnijs 28, 2009

Bērnu žūrijas kolekcija 2009

1.-2.klase Cielēna M. Teo un Mūmīte Cielēna M. Trakulīte sandalīte Geislers U. Vislabākās zāles ir smiekli Rungulis M. Tuk, tuk, mizgrauzi! Vācietis O. Mēnesim robs 3.-4.klase Havukainena A., Toivonens S. Tatu un Patu iepazīst profesijas Jundze A. Ķiparu Ļerpatu čieps Rodari, Džanni. Sīpoliņa piedzīvojumi Šehovcovs A. Ēzopa fabulas komiksos Laukmane M. Garlaicībai deguns garš 5.-7.klase Bērziņš M. Resnais svešinieks jeb 5.A klases skolnieka Kristera, viņa draugu un nepārspējamā Cūkmena pārdzīvojumi un piedzīvojumi Dobele M. Nepareizas dzīves skola Rungulis M. Sniega cilvēki Samauska I. Eņģelītis Vecenāne I. Vectētiņš Antoniņš un mēs 8.-9.klase Gailīte A.Sk. Patrīcijas dienasgrāmata Skots M. Alķīmiķis : Nemirstīgā Nikolasa Fleimela noslēpumi Šteinberga D. Spēle Gavalda A. 35 kilogrami cerības Hokinga L.,Hokings S. Džordža slepenā atslēga uz visumu

Bērnu žūrija 2009

Sveiki, mazie lasītāji! Jau atkal jums ir iespēja piedalīties Bērnu žūrijā! Tie, kuri vēl nezina, kas tas ir, varu pateikt, ka jums jāizlasa 5 grāmatas no jūnija līdz decembrim, jānovērtē un jāaizpilda anketa interneta vidē. Ieskaties šeit! http://www.bernuzurija.lv/