23 decembris 2021

Rundāliešu atmiņas - otrā grāmata

 Rundāliešu otrā atmiņu grāmata "Atmiņu upe plūst" nonākusi pie lasītājiem Ziemassvētku priekšvakarā. Kovidlaika dīkstāves un mājsēdes godam atstrādātas ar cilvēkstāstu apkopošanu 376 lappušu biezā grāmatā. Tajā ir 4 nodaļas ar nosaukumos saprotamu lokālo piederību. Grāmatu izdeva apgāds "Madris" un iespieda "Jelgavas tipogrāfija". Plaši stāsti, daudz fotogrāfiju un vēstuļu. Lai prieks rundāliešiem un tālumniekiem, kas to var iegādāties grāmatnīcās visā Latvijā.


02 decembris 2021

VI Latvijas stāstnieku konference

Ar prieku izsludinām un aicinām apmeklēt VI Latvijas stāstnieku konferenci "Starp vērtībām un ērtībām”, kas notiks tiešsaistē Zoom platformā 2021. gada 9. decembrī, plkst 10.00-15.30.
VI Latvijas stāstnieku konference pievērsīsies vērtībām, to pārmantošanas un apliecināšanas aktualitātēm, labas, pilnvērtīgas un ērtas dzīves priekšstatiem, īpaši pievēršoties ANO ilgtspējīgas attīstības mērķos noteiktajam – veicināt labklājību, miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai.

Tieši labklājības daudzšķautņainās dimensijas īpaši izceļ vērtību un ērtību saspēli mūsu ikdienā, svētkos, savstarpējā saziņā. Labklājība stiprina stāstniecības tradīciju lomu vietējo kopienu attīstībā, jo sevišķi pievēršoties tādām vērtībām kā kultūrtelpas, kuru nozīme tiek apzināta, izcelta un tālāk nodota, stāstot stāstus no atšķirīgiem skatu punktiem.

16 novembris 2021

 

Es brīnos par sauli Latvijā,
Cik gan tā spoža un jauka —
Kā mirdz tā zirnekļa pinumā
Uz rudenī nokopta lauka!
Es brīnos par mākoņiem Latvijā,
Cik skaisti tie pāri mums liecas
Un ietīt blāzmainā mirdzumā
Gan mājas, gan pakalnus tiecas!
Es brīnos par debesīm Latvijā,
Cik dzidri tās staro un silti
Un ietver tik dīvainā atspulgā
Ir dzimtenes pelēko smilti!
Par vēju pat brīnos es Latvijā,
Cik kokus tas noliekt spēj mīksti!
— Un, ja tu to redzi un izjūti tā,
Vai zemi šo nemīlēt drīksti?
(Antons Bārda)
Lai sirsnīgi svētki mums visiem!

"Sapņi un ilgošanās"

Šogad „Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa” Ziemeļu valstīs norisināsies jau 23. reizi, bet Latvijā 22. reizi. Šī projekta galvenais uzdevums ir nedēļas garumā iepazīties ar Ziemeļvalstu literatūru un kultūru. Šī gada tēma ir "Sapņi un ilgošanās".
Pilsrundāles bibliotēka izstāsta stāstu par kāda filozofa sapni.