29 jūlijs 2021

Suminām!

Imantam Lancmanim 29.jūlijā liela jubileja - 80. Sveicam no sirds un vēlam veselību! Bibliotēkā ir sagatavoti dažādi materiāli ar Lancmaņa k-ga intervijām, sarunām un izstāde ar izdotajām grāmatām. Nelielam ieskatam ceļā uz jubileju piedāvāju video.

Annas kannas

Bibliotēkā izlikta neparasta izstāde "Annas kannas". Tā ir 39. izstāde ciklā "Pa draugam" un tās idejas autors bija saimnieks Uldis Timinskis. Par piemiņu (ne)tieši uz Uldiem, lai top kas neparasts. Izstāde apskatāma līdz 30. augustam."Mūsu Latvija"

 Bibliotēkā varat apskatīties ar spilgtām emocijām un maigām noskaņām bagātas fotogrāfijas. Tās autors ir inženieris Valerijs Sudakovs (Jelgava). Tā ir 40. izstāde ciklā "Pa draugam" un apskatāma līdz 1. oktobrim.


18 jūnijs 2021

Makulatūras savākšanas akcija

 SIA „LĪGATNES PAPĪRS” AICINĀJUMS BIBLIOTĒKĀM, MUZEJIEM UN ARHĪVIEM2021!
Arī 2021.gadā SIA „Līgatnes papīrs” aicina bibliotēkas, muzejus un arhīvus no visas Latvijas bez maksas nodot uzkrāto makulatūru - no aprites izņemtās grāmatas, periodikas izdevumus, izlietoto biroja papīru, avīzes, bukletus un cita veida makulatūru.
Lai SIA „Līgatnes papīrs” darbinieks ierastos pēc makulatūras, vēlams sakrāt 300 kg vai vairāk (Rīgai un Rīgas reģionam –100 kg).
Bibliotēkas, muzeji un arhīvi, kuri nodos visvairāk makulatūras – saņems naudas balvas!
1. vieta –150.00 EUR
2. vieta –100.00 EUR
3. vieta –50.00 EUR
Bet visi, kas būs nodevuši makulatūru, par katriem nodotajiem1000 kg varēs saņemt 5 kg A4 biroja papīru!

Pilsrundāles bibliotēka piedalās akcijā no 14.jūnija līdz 4.oktobrim.
Pie bibliotēkas avārijas izejas (starp MFC un "Saulgriežu" māju) atradīsies konteineris ar uzrakstu par akciju. Pie tā ir ērti piebraukt ar automašīnu.
Lūgums sīko makulatūru sasiet vai ievietot papes kastēs, papīra maisos.
Vairāk informācijas pa t. 29872017.